http://fishinguide.tr.gg
ƒιѕнιɴɢυιɗє
Amatör balıkçılık

IZMARIT AVI

                                          
                              

                                         DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ

İzmarit balıkları, genellikle kayalık ve yosunluk yerlerde bulunurlar. Kışın denizin derinliklerini severler, 120 m. derinliğe kadar inebilirler. Yazın kıyılara yayılırlar. Bazen sığ suda gözle görülüp, takip edilebilirler. Tüm denizlerimizde bulunurlar. Hem kurnaz, hem de çok kıskanç bir balıktır. Kurnazlığını, yemleri aşırmasından anlamak mümkündür. Ama büyük balıklar için iyi bir yemdir. Aç gözlü bir balık olmamasına rağmen, kıskanç bir balık olduğundan, genellikle bu nedenle, yemi almış bir başka izmaritin yanında oltaya takılırlar.

               İZMARİT AVINDA KULLANILACAK TAKIMLAR VE AVLAMA

En iyi avı ilkbahar ve sonbahar zamanında verir. Sabah saatlerinden başlayarak geç vakte kadar oltaya gelir. İzmarit balıkları genellikle yosunluk bölgelerde, yosunların hemen hemen bir karış kadar üzerinde dolaşırlar. Bu nedenle, köstekler, bu yosunların üzerinde kalacak şekilde hazırlanmalıdır. İzmarit kıskanç bir balık olduğundan, genellikle hırsızlı, ya da çatal şeklinde bağlanmış kısa kösteklerdeki iğnelere daha fazla rağbet gösterirler. Çok köstekli takımlarda, izmaritin genellikle yosunların bir karış yukarısına denk gelen kösteğe vurmasının sebebi de o bölgede dolaşmalarından kaynaklanır, diğer kösteklere burun kıvırabilirler. Aşağıda, kullanılabilecek bazı takımların fotoğraflarını göreceksiniz…

Bu takımlar için ;

Beden: 0,30 – 0,25
Köstek: 0,20 – 0,15 
İğne: 9 -10 siyah çapraz iğne kullanılabilir. 
Kurşun: Bulunduğunuz avlağın deniz durumuna göre kullanacağınız ağırlıkta, armut kurşun.Bu takım, genellikle kullanılan çok köstekli takım. Ancak diğerlerine göre daha verimsizdir. Bana göre, biraz da malzeme israfıdır. Çünkü izmaritin dolaştığı yer bellidir. Genellikle yosunların hemen üzerinde kalan bir ya da iki kösteğe yüz vereceklerdir.
 
Bu benim favori takımım. Tek tek gelir ama iri gelir. Bazen kıskançlıktan iki izmarit çok yakın bağlanmış iki iğneye de yakalanabilir. Bu takımda kösteğin uzun olması da bir avantajdır. Balık takıma uzak olduğu için, takımdan ürkmez ve yem daha salınır şekildedir. Bunu, suyun içinde avarece dolaşan bir yem sanır. Akıntılı zamanlarda mantar takılmasına gerek yoktur. Akıntı kösteği yeterince kaldıracaktır. Bu takıma, aşağıdaki takımda daha belirgin olan kıskandırma tekniği olmasa da, yine de kıskançlıklarından iki balığın yakalandığı zamanlar çok olmuştur. Şayet zemin takımınızın kopmasına sebep olacak bir zeminse, fırdöndü ile ayrılmış bir beden de kullanabilir, hatta kurşunu da ayrıca bir fırdöndü ile kullanabilirsiniz.

              
Bu da, bir üsttekine benzer. Kıskanç izmariti epey kıskandıran bir takım. Eğer balık seyrek değilse, muhtemelen iki iğneyi de dolu çekersiniz.
         
Sahilden oltayı attığınız zaman, oltanızı elinizden bırakmayın ve mümkün mertebe, misina boşluğunu aldıktan sonra dik tutmaya çalışın. İzmarit çok kurnazdır ve pılınızı pırtınızı alıp götürebilir. Yani yemlerinizi çaldırmanız muhtemeldir. Oltaya geldiğinde, yemi ani bir refleksle ağızlayıp, yana doğru kafa atacaktır. Bu yemi çalmak için yaptığı harekettir. Bu sırada yapacağınız bir tasmalama (sert olmamak kaydı ile. Çünkü damak yapısı yumuşaktır ve yırtıp kurtarabilir.) balığı yakalamanız demektir. Ondan sonra çok hızlı olmamak kaydı ile, boşluk bırakmadan misinanızı toplamaya başlayın. 

                                           
                                         YEMLER

İzmarit en çok midyeyi sever. Bunun hemen arkasından kaya kurdu gelir. Ancak bunları bulamadığınız zamanlarda, karides, teke, tavukgöğsü ve akyem ile yakalamanız da mümkündür.